Logo Design by FlamingText.com
Trang chủ Nuôi lô Soi cầu Kinh nghiệm ...

Dàn đề 36 số khung 3 ngày bất bại soi cầu 247 rồng bạch kim


Rồng bạch kim

Soi cầu 247

Dàn đề 36 số khung 3 ngày bất bại

Dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày bất bại.  Cao thủ chốt số vào bờ cũng hay vận dụng cầu này. Và thực tế cũng nhiều người chơi nó. Cho nên đây được xem là cầu đề được ưa thích nhất hiện nay. Chù yếu nó mang lại hiệu quả cao. Và khả năng chiến thắng khi đánh trong khoảng từ 36 38 42 50 60 quân số. Thông qua soi cầu 247 rồng bạch kim. Dưới đây sẽ là những con nên đánh đề nhất trong ngày

Thống kê dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày

Bạn nên theo dõi thống kê của chuyên mục này. Khi thấy nó ăn đều thì chúng ta theo. Và khi thấy kết thì đánh lớn là tốt nhất. Ngoài ra bạn nên dựa vào dàn đề 50 số vip. Từ đó chọn lọc lại thành ít con hơn để chơi.

Từ ngày Kết quả
20 én 22/05-2024 5 1 4 01 02 04 05 07 09
19 én 21/05-2024 5 1 4 72 75 76 78 79 70 Có 78
16 én 18/05-2024 5 4 1 00 01 07 03 06 09 -
13 én 15/05-2024 5 4 1 61 62 63 66 68 69 -
12 én 14/05-2024 5 4 0 61 62 63 66 68 69 Có 05
10 én 12/05-2024 5 4 0 70 71 72 74 75 76 Có 76
08 én 10/05-2024 2 4 0 70 71 72 74 75 76 Có 25
06 én 08/05-2024 1 4 0 70 71 72 74 75 76 Có 17
03 én 05/05-2024 1 4 0 80 81 83 84 85 86 Có 83
02 én 04/05-2024 1 6 0 80 81 83 84 85 86 Có 67
01 én 03/05-2024 1 3 0 80 81 83 84 85 86 Có 31
28 én 30/04-2024 1 3 0 61 62 64 65 66 67 -
26 én 28/04-2024 1 3 4 01 03 05 06 07 08 Có 42
23 én 25/04-2024 1 3 4 50 51 55 56 57 58 -
20 én 22/04-2024 3 6 1 21 24 26 27 28 29 -
19 én 21/04-2024 3 9 1 21 24 26 27 28 29 Có 92
18 én 20/04-2024 3 0 1 21 24 26 27 28 29 Có 04
17 én 19/04-2024 8 0 1 21 24 26 27 28 29 Có 89
16 én 18/04-2024 5 0 1 21 24 26 27 28 29 Có 50
15 én 17/04-2024 6 0 1 21 24 26 27 28 29 Có 69
14 én 16/04-2024 9 0 1 21 24 26 27 28 29 Có 96
11 én 13/04-2024 9 0 6 21 24 26 27 28 29 -
09 én 11/04-2024 9 3 0 21 24 26 27 28 29 Có 38
08 én 10/04-2024 9 3 4 21 24 26 27 28 29 Có 47
07 én 09/04-2024 7 3 4 92 94 95 97 98 90 Có 74
05 én 07/04-2024 7 1 4 92 94 95 97 98 90 Có 12
03 én 05/04-2024 7 1 8 92 94 95 97 98 90 Có 89
02 én 04/04-2024 0 1 8 92 94 95 97 98 90 Có 09
01 én 03/04-2024 5 1 8 92 94 95 97 98 90 Có 52
31 én 02/04-2024 0 1 8 92 94 95 97 98 90 Có 09
30 én 01/04-2024 0 3 8 92 94 95 97 98 90 Có 33
27 én 29/03-2024 6 8 2 01 03 05 06 08 09 Có 69
24 én 26/03-2024 0 2 9 02 20 45 54 67 76 -
23 én 25/03-2024 0 2 9 30 37 45 54 16 61 -
21 én 23/03-2024 0 1 7 90 92 93 95 96 97 Có 71
18 én 20/03-2024 0 1 7 83 84 85 87 88 89 -
15 én 17/03-2024 0 7 8 91 92 95 96 98 -
13 én 15/03-2024 4 6 7 35 38 34 83 82 87 Có 69
11 én 13/03-2024 4 6 1 35 38 34 83 82 87 Có 12
08 én 10/03-2024 7 8 9 51 52 53 54 57 59 Có 52
05 én 07/03-2024 7 8 9 51 52 53 54 57 59
02 én 04/03-2024 2 7 1 90 91 93 95 96 97 -
29 én 02/03-2024 2 7 6 90 91 93 95 96 97 Có 61
26 én 28/02-2024 2 7 1 90 91 93 95 96 97 -
24 én 26/02-2024 2 7 4 82 84 85 86 87 89 Có 45
22 én 24/02-2024 5 7 9 82 84 85 86 87 89 Có 53
19 én 21/02-2024 1 2 4 50 52 53 54 56 58 -
16 én 18/02-2024 2 4 5 80 82 83 85 86 87 -
13 én 15/02-2024 1 3 5 80 82 83 85 86 87 Có 31
03 én 05/02-2024 1 0 5 80 82 83 85 86 87 Có 00
31 én 02/02-2024 3 0 5 80 82 83 85 86 87 -
29 én 31/01-2024 2 0 5 80 82 83 85 86 87 Có 24
26 én 28/01-2024 2 0 3 80 82 83 85 86 87 -
24 én 26/01-2024 2 0 7 80 82 83 85 86 87 Có 75
23 én 25/01-2024 2 4 7 80 82 83 85 86 87 Có 41
20 én 22/01-2024 8 2 7 43 45 48 92 96 97 -
18 én 20/01-2024 0 2 7 43 45 48 92 96 97 Có 09
16 én 18/01-2024 0 2 5 72 73 74 75 76 79 Có 53
13 én 15/01-2024 0 2 5 61 62 63 65 67 68 Có 61
10 én 12/01-2024 6 2 0 51 52 53 56 57 59 -
09 én 11/01-2024 7 2 0 51 52 53 56 57 59 Có 77
06 én 08/01-2024 7 8 0 10 12 13 15 16 19 Có 89
04 én 06/01-2024 6 8 0 43 45 46 48 73 79 Có 67
01 én 03/01-2024 6 9 0 43 45 46 48 73 79 Có 95
31 én 02/01-2024 6 5 9 03 04 06 07 08 09 Có 58
30 én 01/01-2024 8 5 9 62 63 65 67 68 69 Có 80
27 én 29/12-2023 8 0 9 62 63 65 67 68 69 -
26 én 28/12-2023 3 0 9 62 63 65 67 68 69 Có 36
23 én 25/12-2023 5 0 9 62 63 65 67 68 69 -
22 én 24/12-2023 1 0 9 62 63 65 67 68 69 Có 11
21 én 23/12-2023 8 0 9 62 63 65 67 68 69 Có 85
18 én 20/12-2023 8 1 9 62 63 65 67 68 69 -
17 én 19/12-2023 8 1 9 50 53 54 56 57 58 Có 57
14 én 16/12-2023 8 1 2 41 42 43 44 46 47 Có 25
13 én 15/12-2023 0 1 2 41 42 43 44 46 47 Có 06
12 én 14/12-2023 0 1 7 41 42 43 44 46 47 Có 70
11 én 13/12-2023 0 3 7 41 42 43 44 46 47 Có 38
10 én 12/12-2023 0 3 6 41 42 43 44 46 47 Có 60
07 én 09/12-2023 3 6 8 52 55 47 76 77 22 -
05 én 07/12-2023 3 6 7 52 55 47 76 77 22 Có 78
03 én 05/12-2023 3 6 9 52 55 47 76 77 22 Có 94
02 én 04/12-2023 8 6 9 32 33 34 36 37 38 Có 85
01 én 03/12-2023 8 6 0 32 33 34 36 37 38 Có 01
29 én 01/12-2023 8 6 0 21 22 24 25 26 28 Có 26
26 én 28/11-2023 8 3 0 21 22 24 25 26 28 -
23 én 25/11-2023 8 3 0 92 93 95 96 97 98 -
20 én 22/11-2023 8 3 0 52 53 54 56 57 58 -
17 én 19/11-2023 8 3 0 42 43 45 46 47 48 -
16 én 18/11-2023 8 3 6 42 43 45 46 47 48 Có 69
15 én 17/11-2023 8 3 5 42 43 45 46 47 48 Có 59
14 én 16/11-2023 0 3 5 42 43 45 46 47 48 Có 00
12 én 14/11-2023 0 3 5 12 13 15 16 17 19 Có 12
11 én 13/11-2023 0 3 9 12 13 15 16 17 19 Có 91
10 én 12/11-2023 0 7 9 12 13 15 16 17 19 Có 70
07 én 09/11-2023 0 7 9 12 13 15 16 17 19 -
04 én 06/11-2023 1 7 9 01 02 04 05 06 08 -
02 én 04/11-2023 1 7 9 60 61 62 64 67 68 Có 61
- - -
Dàn đề 36 số bất bại

Dàn đề 36 số rồng bạch kim vip

Nhiều trang web bắt số uy tín nhất hiện nay. Bạn có thể xem thêm như soi cầu xsmb. Khi bắt cầu theo rồng bạch kim. Bạn nên căn cứ vào những con lô hay về gần đây. Khi đánh chúng và nuôi cho cầu đề thì tỷ lệ thành công cũng cao. Vì thực tế con đề cũng là một con lô.

Cách nuôi dàn đề bất bại

Cách chơi thì tùy thuộc vào vốn của bạn. Nhưng bạn phải tính thế nào. Mà khi trúng bất cứ ngày nào cũng phải có lãi. Giống như nuôi lô song thủ khung 3 ngày. Đánh sau một khung mà bạn phải có lời nhiều thì mới nên chơi

Chơi dàn đề 36 con nuôi khung thế nào hiệu quả

Tỷ lệ bắt chạm đề của chúng tôi chính xác lên tới 80%. Việc này cũng tùy từng giai đoạn. Để chơi hiệu quả bạn nên theo dõi khi nào cầu đề chúng tôi bắt ổn thì chơi. Đa phần người chơi đều lựa chọn khi chúng tôi bắt trượt thì vào. Nếu như vậy là sai lầm. Vì khi chúng tôi bắt trúng có thể bắt trúng liên tục. Nhưng cũng có lúc không may mắn bắt trượt mấy lần thông. Vì thế theo dõi và lựa chọn thời điểm vào tiền là yếu tố then chốt. Nếu không tự điều khiển được mình thì tiếp xúc với chúng tôi. Dù sao chúng tôi cũng là người ngiên cứu số. Không choi lô như bạn đôi lúc dẫn đến loạn số. Ngoài ra bạn cần dựa vào  phân tích soi cầu dự đoán xsmb hôm nay để chọn số.


Cặp lô chính xác nhất nên chơi
Từ Khóa: , , , , , , , , , , , , , , ,
Hỗ trợ - báo lỗi
Phone/zalo:
Email:
Mục nhiều người quan tâm nhất
Chốt số miền bắc hôm nay
Cùng chuyên mục
Nuôi lô kép khung 5 ngày miền Bắc Nuôi lô kép khung 5 ngày miền Bắc
Nuôi bạch thủ lô khung 5 ngày đẹp nhất Nuôi bạch thủ lô khung 5 ngày đẹp nhất
Lô kép khung 2 ngày rồng bạch kim Lô kép khung 2 ngày rồng bạch kim
Song thủ khung 2 ngày chính xác nhất Song thủ khung 2 ngày chính xác nhất
Nuôi lô cặp khung 3 ngày đẹp nhất Nuôi lô cặp khung 3 ngày đẹp nhất
Lô kép nuôi khung 3 ngày bất bại Lô kép nuôi khung 3 ngày bất bại
Song thủ khung 3 ngày nuôi lô chuẩn Song thủ khung 3 ngày nuôi lô chuẩn
Bạch thủ lô khung 3 ngày chuẩn 100 Bạch thủ lô khung 3 ngày chuẩn 100